***

Moldavsko.net | Diskuze | Vložit příspěvek

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

  << první  |  < předchozí  |  1 2 3 4 5 6

Novak
Rumunsko vzniklo někdy v 50.-60. letech 19. století, takže před tím o Rumunsku a Rumunech těžko mluvit. Dnešní Moldova leží na území Besarábie, která občas byla a občas nebyla součástí Moldávie s centrem v Iasi, ne Chisinau. S Rumunskem má společné snad jen to, že bojaři Laioty Basaraba zavraždili vajdu Valašského (další část, z nichž uměle vzniklo Rumunsko) Vlada IV. Tepeše, zv. Dracula.

Opakuji - Rumunsko nikdy v historii neexistovalo, a to až do 19. století. Rusové osvobodili většinově křesťanské obyvatelstvo po staletích turecké okupace - a to dávno před vznikem státu Rumunsko, takže Rumunsko nemá historický nárok na Besarábii, tedy ani dnešní Moldovu. Jiná věc je, rozhodnou-li se dnešní Moldované (tedy občané Moldovy) připojit k Rumunsku, to to odsouhlasí a odsouhlasí to taky EU. Protože ta se prohne ještě víc, než přijetím Rumunska a Bulharska.

A Podněstří už vůbec nemá s Moldovou žádnou společnou historii kromě toho stalinského úletu.
 
*  *  *  
Honza RR
Moldávie byla do roku 1489 knížectví a od tohoto roku byla okupována Osmanskou říší. V roce 1812 Rusko vyhnalo Turky z části Moldávie východně od řeky Prut a tato část Moldávie se stala součástí Ruského imperia. Západní část Moldávie od reky Prut vytvorila pak s Valašskem v roce 1859 Rumunsko.

Dnešní samostatný stát Moldavsko je pouze tedy část Moldávie východně od řeky Prut, která byla od roku 1812 až do roku 1918 součástí Ruska a od roku 1944 až do roku 1991 součástí SSSR.

Moldavané na obou stranách jsou jedni a titéž lidé, Rumuni mluvící Rumunsky. Moldavsko a Rumunsko mají stejnou vlajku a stejný je taky státní znak Moldavska (východní Moldávie) a Rumunské části Moldávie (západní Moldávie).
 
*  *  *  
Milan
Moldavsko, které je dnes samostatnou republikou, oddělil Josif Stalin od Rumunska. K Rumunsku se mnoho Moldavanů po rozpadu sovětského svazu chtělo znovu připojit. Tuto ideu si, ale celkem rozmysleli, tehdy totiž byla životní v Moldavsku úroveň vyšší než v Rumunsku. Pak přišly komplikace s proruským Podněstřím, hospodářský a sociální úpadek a nástup moldavských komunistů k moci.

Nyní je Moldavsko jednoznačně opět na rozcestí. Část země chce do EU a část by ráda prohlubovala vztahy s Ruskem. Kdo Moldavsku z tohoto dilematu pomůže? Západ těžko. Ten má vlastní starosti. To Moskva si určitě ráda najde čas a prostředky.
 
*  *  *  
Pája
Přes Podněstří jsme jeli v zaří 2007 z Ukrajiny a na hranicích směrem do Moldavska jsme zaplatili 60$ za 2 osoby. Při výjezdu, jsme v takovém temném kumbálu zaplatili po dost velkém nátlaku jednoho z podněsterkych celníku 300 hřiven. Jinak tam bylo celkem bezpecne. Je to takový posledni komunistický skanzen na který můžete v Evropě narazit.
 
*  *  *  
Karel
V Moldavii jsme byli loni, pro běžného turistu bezpečná země. V Podněstří je korupce, ale jinak také bezpečno.
 
*  *  *  
Petr
INFORMACE Z www.MZV.cz k 1.3.2009:

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Moldavští lidé jsou většinou velmi milí a otevření; ve styku s oficiálními orgány či policejními složkami lze narazit na chladnější nebo komisnější přístup, často z nejistoty a neochoty rozhodnout nebo nést odpovědnost.

V obchodu se doporučuje osobní kontakt, místní obchodníci jsou zvyklí na pracovní jednání nebo alespoň na jeho završení u bohatě prostřeného stolu. Moldavsko je vyhlášeno svými víny a brandy. Pohostinství ve velkých městech vyhovuje chuťově a většinou i hygienicky (snad kromě toalet). Ceny jsou nižší než v ČR. Historie a zejména sovětské období zanechaly znaky na způsobech styku - během jídla časté oslavné přípitky atd. Dárky jsou vítány.

Cizinec přijíždějící do země by si měl uvědomit, že Moldavsko je mladá nezávislá země, v moha oblastech objektivně chudší či méně rozvinutá, ale svou nezávislost tvrdě hájící a je velice citlivá na jakákoli velkomocenská či jiná gesta. Zejména v oblasti Podněstří je potřeba počítat i s velkým vlivem ruské mentality.

Moldavsko je sice víceméně dvojjazyčné, ale v některých regionech se výrazně upřednostňuje moldavština (rumunština s drobnými odchylkami a vyslovována měkčeji) a jinde se může stát, že bude dominovat ruština.

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Úroveň zdravotního ošetření v Kišiněvu a ve větších městech je na základní úrovni, i když je třeba být připraven na neočekávaná specifika, ať již pokud jde o vybavení, zařízení a servis ve zdravotnických zařízeních, tak ve vztahu lékař-pacient. Korupce nebo neregistrovaná platba i za malé úsluhy je běžnou. Vzhledem ke složité ekonomické situaci v zemi byla činnost některých zdravotnických zařízení omezena, a postupuje se cestou centralizace. Oficiálně je třeba rekonstruovat všech 32 regionálních nemocnic, v 17 je rekonstrukce urgentní. Zdravotnictví je silně podfinancováno, v nemocnicích často chybějí i základní léky a vybavení. Sortiment za peníze v lékárnách je širší než v ČR, k dostání je i řada léků, které jsou v ČR/ EU na předpis. Novým problémem je nedostatek lékařů a kvalifikovaných sester, odcházejících do zahraničí.

Pokud je to možné, doporučuje se omezit se jen na nejnutnější ošetření. Zubní ambulance, zejména dražší soukromé, jsou evropským standardům velmi blízké.

Do smluv mezi ČSSR a SSSR o bezplatném poskytování zdravotní péče ČR v devadesátých letech nesukcedovala. Při cestách do teritoria je proto třeba být zdravotně pojištěn a připraven hradit ošetření v hotovosti. Jinak ve světě uznávané platební karty jsou akceptovány jen ve velkých zdravotních zařízeních a větších lékárnách.

Vysoké procento migrace pracovní (vč. prostituce obou pohlaví) přináší extrémní riziko nákazy pohlavními chorobami, AIDS a TBC.

Země leží mezi Ukrajinou a Rumunskem, tedy na migračních tazích ptáků mezi oblastmi s výskytem ptačí chřipky, v Moldavsku však tato kupodivu diagnostikována dosud oficiálně nebyla.

Očkování zejména pro krátkodobý pobyt není povinné, ale vzhledem k dlouholetému propadu ani předtím nijak skvělého zdravotnictví se doporučuje především pro dlouhodobý pobyt zejména mimo hlavní město očkování proti hepatitidám, encefalitidě, záškrtu, eventuálně meningitis, možná tyfus. Důležitou v celém postsovětském prostoru je kontrola protilátek na TBC.

Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Moldavská republika zrušila pro občany ČR od 1. 1. 2007 vízovou povinnost. Toto opatření umožňuje občanům ČR vstup a pobyt na území Moldavské republiky bez víz maximálně po dobu 90 dnů v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu. O podmínkách cestování občanů ČR do Moldavska viz také www.mzv.cz/chisinau.

Od 6. dubna 2006 provádí Moldavsko přímo na hraničních přechodech automatickou registraci o místě a pobytu cizinců do státního registru, čímž je nahrazena dřívější přihlašovací povinnost cizince po příjezdu do místa pobytu.

Občan mladší 15 let může opustit území ČR s vlastním cestovním pasem. Bez vlastního cestovního pasu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním pase je zapsán. Opětovně je možné zapisovat děti do cestovních pasů rodičů, avšak pouze mladší deseti let.

Pro vstup Moldavanů do ČR platí vízová povinnost - viz www.mzv.cz . Poptávka po pracovních vízech prudce roste, kapacita konzulárního oddělení ZÚ Kišiněv je omezena a čekací doby na pracovní víza se prodlužují. Objednávání na pořadí na podání žádosti se děje výhradně po telefonu +373 22 296504.
 
*  *  *  
Moldavsko.net
Jsem velmi potěšen každým příspěvekem do diskuze. Protože mám ale rád diskuzi na úrovni, jsem nucen na této doméně ustanovit níže uvedená pravidla pro diskuzní příspěvky:

Za příspěvky odpovídají v plném rozsahu jejich autoři.

Je zakázáno používat vulgární jazyk včetně náznaků a zkratek.

Jsou zakázány osobní útoky vůči ostatním diskutujícím.

Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje soukromých osob, telefonní čísla, plné adresy a rodné čísla.

Kterýkoliv příspěvek může být správcem webu bez upozornění v celém nebo částečném rozsahu smazán, upraven nebo jakkoliv použit.

IP adresy diskutujících jsou archivovány.

Správce webu může dle svého uvážení zablokovat libovolnou IP adresu.

Uvedením e-mailové adresy souhlasíte s jejím komerčním využitím, mimo jiné i se zasíláním obchodních nabídek.

Tyto pravidla mohou být správcem webu kdykoli změněna bez předchozího upozornění a to i se zpětnou platností.

Pokud s uvedenými pravidly nesouhlasíte, diskutujte prosím jinde.
 
*  *  *  

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

  << první  |  < předchozí  |  1 2 3 4 5 6
 Počet příspěvků: 57 Počet stránek: 6

všechna práva vyhrazena