Moldavsko.net


Ţipova

Ţipova (vyslov CIPOVA) je název vesničky na pravém břehu Dněstru, která láká na unikátní skalní klášter. V Moldavsku často platí, že si turista musí památky zasloužit. Návštěvu Ţipovy je třeba vykoupit krkolomnou cestou. Přesto se tato anabáze vyplatí. Prohlídka ţipovského kláštera patří k nejsilnějším zážitkům v Moldavsku. Vítejte na východní výspě latinity!

Vesnička Ţipova (100 km severně od Kišiněva) má tři stovky obyvatel, kteří se živí převážně zemědělstvím. V letech 1932 až 1940 se vesnice jmenovala Ştefan cel Mare, podle nejznámějšího moldavského knížete. Po obsazení Besarábie Sovětským svazem se Ţipova vrátila k původnímu názvu.

PROČ ŢIPOVA?

Název Název Ţipova má svůj původ nejspíš v rumunském slově ţipăt = jekot. Ţipova se jmenuje také říčka, která teče v okolí. Ta vytváří až 15metrové vodopády. Lze si proto představit, že její zurčení může někomu připomínat jekot.

Ţipova se rozkládá na břehu impozantního Dněstru. Domky na druhé straně tedy paří k území samozvané Podněsterské moldavské republiky.

GÉTO-DÁCKÁ NEKROPOLE

Klášter Ţïpova leží na místě, kde žili lidé už v dávné minulosti. První nálezy naznačují lidskou přítomnost ve 12. století př. n. l.

Vědci v Ţipově objevili zbytky géto-dácké nekropole (4. a 3. století př. n. l.). Naši předci byli příznivci žehu. Věřili, že duše osvobozená od těla může lépe stoupat do nebes.

Jedna z legend tvrdí, že je nedaleko Ţipovy, ve výklenku vodopádu, pohřben řecký pěvec Orfeus. Ten se sem uchýlil poté, co mu v náručí naposledy vydechla milovaná nymfa Euridika, kterou uštknul jedovatý had. Orfeův hrob se pozná podle kamenné desky, která má v sobě sedm děr.

Jiná legenda tvrdí, že se v Ţipově oženil kníže Štěpán Veliký (Ştefan cel Mare). Měl tu být oddán se svou třetí ženou Marií Voichiţou (vyslov VOJKICOU).

KLÁŠTER JAKO ORLÍ HNÍZDA

Klášter v Ţipově má dvě části. Příchozí musí projít novějším klášterem na kopci a po několika stovkách metrů prudkého klesání dojde k atraktivnější části vyhloubené ve skalním masivu. Okna kláštera vypadají, jako by tu hnízdili orli.

Kdy vznikl skalní klášter, není jisté. Předpokládá se, že křesťané už ve 2. až 7. století využívali proláklinu ve skále jako místo k úkrytu. Když vzrostl počet mnichů, začalo se s výstavbou kláštera na kopci (1827-1831). Skalní klášter patří k největším v Evropě. Má přes dvacet komůrek ve třech úrovních.

CÍRKEV ZA SSSR

V roce 1988 v kišiněvské a moldavské diecézi fungovalo 193 kostelů (z původního více než jednoho tisíce) a jediný klášter - Japca. V druhé polovině 80. let, v době perestrojky, bylo znovuotevřeno na 700 kostelů a všechny historické kláštery. Byly vystavěny i některé nové, např. v obcích Chiştelniţa, Nicoreni a Veveriţa (vyslov KYŠTELNYCA, NYKOREŇ, VEVERYCA).

Po obsazení Sovětským svazem bere církevní život v Besarábii rychle za své. V roce 1940 sovětská moc klášter v Ţïpově rozprášila. O rok později (s příchodem rumunské armády) byla jeho činnost obnovena. Klášter fungoval do roku 1949, kdy byl zrušen kvůli "nedostatku personálu". Klášterní majetek přešel na místní kolchoz. Budovy kláštera začaly sloužit jako sklady chemikálií, tabáku atd. Skalní klášter se udržel do roku 1953.

Ţipova znovuožívá v roce 1986, kdy skupina dobrovolníků začíná opravovat skalní klášter. Otevřen byl jen novější klášter na kopci, a to v roce 1994. Skalní část na opravu čekala ještě v roce 2007.

Klášter lze navštívit volně každý den.

DOPRAVA

Nejpohodlněji se do Ţipovy dostaneme autem. Z Orhei se vydáme severně po víceméně kvalitní silnici R20 směrem na Soldăneşti. Informační tabule nám spolehlivě ukážou, kde máme sjet na Ţipovu. Každým ze šestnácti kilometrů kvalita vozovky klesá, téměř na nulu. Po pár kilometrech se asfaltka mění v kamenitou cestu.

Hromadná doprava přímo do Ţipovy nejezdí. Autobus, který nepříliš často spojuje Rezinu s Lalovou (obec blízko Ţipovy), nás vysadí na odbočce do Ţipovy. Odsud jsou to čtyři kilometry po svých.

Kompromisem pro turisty, kteří mají nohy v pořádku, je spojit cestu autobusem s pěší túrou. Autobusy na sever vyjíždějí z Kišiněva, resp. Orhei poměrně často. Řidič nám zastaví na silnici R20 na odbočce na Ţipovu. Pak nás čeká příjemná 16kilometrová cesta ke klášteru.


«Moldavsko.net / Diskuze o Moldavsku